Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Gospodarka Szwecji w roku 2013

 

Gospodarka Szwecji w roku 2013 - ogólna charakterystyka.

 

Szwedzka gospodarka stopniowo stabilizuje się po latach kryzysu i zadłużenia finansowego w UE. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wskazują na normalizację sytuacji gospodarczej Szwecji i dobre perspektywy rozwoju w najbliższych latach, przy zachowaniu dyscypliny finansów publicznych. W interesie gospodarki szwedzkiej, z dużym sektorem finansowym, uzależnionej od eksportu, leży dbałość o dobrą kondycję finansów publicznych, gdyż od tego uzależnione są możliwości rozwoju rynku pracy, opieki państwa nad obywatelami, szkolnictwa i zwiększania szwedzkiej konkurencyjności gospodarczej.

 

Jednocześnie zauważyć należy, że wzrost zaufania konsumentów i przedsiębiorstw
w Szwecji, jak i w krajach sąsiadujących, stymulował i nadal będzie stymulować wzrost produktu krajowego brutto. Wzrost PKB Szwecji w 2013 r. wyniósł 1,5%, natomiast na 2014r. rząd przewiduje 2,5% wzrost (w latach 2015-2016: 3,5% i 3,7%). Według szwedzkiego Ministerstwa Finansów wzrost gospodarczy w Szwecji napędzany jest obecnie w dużej mierze wewnętrzną konsumpcją prywatną (1,9% w 2013r. i 2,8% w 2014r.) – ze względu na wciąż mały popyt zewnętrzny, będący skutkiem kryzysu gospodarczego. Szwedzki wzrost gospodarczy wspierała także ekspansywna polityka finansowa państwa. Konsumpcja publiczna w 2013 r. wyniosła 1,3%, lecz tempo jej wzrostu zmniejszy się
w kolejnych latach.

 

W 2013 r. nastąpił wzrost zatrudnienia o 1,0%. W 2014 r. przewiduje się wzrost zatrudnienia o 1,2%. Tym samym bezrobocie wykazało tendencję malejącą (wyniosło 8,0% w 2013 r. i ma spaść do 7,7% w 2014r.). Płace w 2014 r. rozwijać się będą w tempie 2,7% (dla 2013 r. było to 2,5%). Szwecja doświadcza bardzo znikomej presji inflacyjnej (CPI 0,0% w 2013 r.
i przewidywane 0,2% w 2014 r.). Przewiduje się, że inflacja wzrośnie w kolejnych latach - odpowiednio 1.7% w 2015 r., 2,6% w 2016 r., następnie 3,0% w latach 2017-2018.

 

W dniu 18 grudnia 2013 r. Szwedzki Bank Centralny Riksbank dokonał oczekiwanego obniżenia referencyjnej stopy procentowej o 0,25 punktu do poziomu 0,75%. Oczekuje się, że decyzja ta powinna mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Szwecji. Jednocześnie prognozuje się, że polityka fiskalna rządu będzie w 2014 r. raczej neutralna, natomiast
w późniejszym okresie planuje się jej zaostrzenie. Warto zauważyć, że zarówno największa opozycyjna partia Socjaldemokraci, jak i obecna koalicja rządowa, zapowiadają (po ewentualnych wygranych narodowych wyborach parlamentarnych we wrześniu 2014r.) zacieśnienie polityki fiskalnej państwa. W przypadku centroprawicowego obecnego rządu, jest to znacząca zmiana kierunku polityki, cechującej się dotychczas obniżaniem podatków (CIT, VAT) i poszerzaniem ulg podatkowych (odliczenia w PIT, ulgi dla pracodawców). Premier Rządu F. Reinfeldt i Minister Finansów A. Borg zapowiedzieli (wspólnym artykułem w dzienniku Dagens Nyheter), że Szwecja planuje zaostrzyć politykę fiskalną, aby móc sfinansować konieczne reformy gospodarcze wspierające eksport i rynek pracy. Wskazali, że rząd szuka oszczędności w ograniczeniu wydatków budżetowych. Rozważa podniesienie akcyzy na alkohol i tytoń, oraz poszerzenie bazy podatkowej. Planuje silniej przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Nie podniesie jednak opodatkowania dochodów z pracy, bo mogłoby to zagrozić przyspieszeniu gospodarki i tworzeniu miejsc pracy.

 

W kontekście wzrostu gospodarczego należy podkreślić wyraźną poprawę koniunktury
w szwedzkim budownictwie mieszkaniowym. Według danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego SCB, w 2013 r. rozpoczęto budowę 31 000 mieszkań. Oznacza to wzrost
o 46% w stosunku do 2012 r., w którym rozpoczęto budowę tylko 21 294 mieszkań. Liczba rozpoczętych nowych inwestycji mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych wzrosła
o 55% do 24 550 mieszkań, a w domach jednorodzinnych wzrosła do 6 450 nowych inwestycji, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 2012.

 

Szwedzkie obroty handlowe z Polską (mln SEK).

2013

2012

Dynamika%

Export

Import

Obroty

Saldo

Export

Import

Obroty

Saldo

Eksport

Import

Obroty

mln SEK

29 207

33 658

62 865

-4451

30 299

31 487

61 786

-1188

96,4

106,9

101,7

 Źródło: Szwedzkie Centralne Biuro Statystyczne (Statistiska Centralbyrån SCB).

 

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2015
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • HTTP://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Sztokholmie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Friggagatan 4, Sztokholm 114 27, Szwecja
tel.: +46 (0)8 453 8420, fax: +46 (0)8 21 61 88, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek 8:15 - 16:15
Czas lokalny: